Reikicursussen

Reiki 1e graad:
Meestal in een weekend, in 4 dagdelen, wordt de cursist bekend gemaakt met Reiki. De cursist leert hoe zichzelf, maar ook anderen, te behandelen met Reiki. In elk dagdeel wordt een initiatie gegeven (kanalen open maken), waardoor de cursist, ná de laatste initiatie, Reiki heeft. Reiki blijft dan weer beschikbaar voor hem/haar, voor de rest van het leven.
De cursus wordt afgesloten met het verkrijgen van het officiële certificaat van de Reiki Alliance

Reiki 2e graad:
Meestal in een weekend, in 4 dagdelen, wordt de cursist bekend gemaakt met nog dieper werken met behulp van Reiki. De cursist leert hoe zichzelf, maar ook anderen, te behandelen met Reiki. Wel wordt er van uitgegaan dat de cursist als enige tijd actief zich bezighoudt met Reiki I (ca. 3 maanden). Bij Reiki 2 zijn er geen beperkingen meer van tijd en ruimte; dat wil zeggen dat men over afstand en door de tijd kan behandelen, zonder dat de/het 'behandelde' fysiek aanwezig is. Er wordt in deze cursus slechts één initiatie gegeven, waarbij de symbolen en de bijbehorende mantra's in de hand(en) worden geslagen.
De cursus wordt afgesloten met het verkrijgen van het officiële certificaat van de Reiki Alliance.

Reiki Master:
De opleiding tot Reikimaster is niet in een weekend te volbrengen. Als master in opleiding wordt je aangenomen als je Reiki 1 en 2 al geruime tijd hebt gehanteerd. Als master in opleiding loop je ongeveer een jaar mee met een Reiki Master en leer je alles wat nodig is om een goede Reiki Master te worden.
Je krijgt op het eind van de opleiding de master-initiatie. Je krijgt tevens de beschikking over het zogenaamd 'Master-symbool' en de bijbehorende mantra, en je leert om deze op de juiste wijze te gebruiken. Na de wijding krijg je natuurlijk ook het officieel erkende Master-certificaat van de Reiki Alliance.

Uiteraard is mogelijk voor alle cursussen om op individuele basis mee te doen. Er wordt dan uitsluitend één op één gewerkt. Neem hierover contact met ons op!