Over het Reikihuis

Na een paar verhuizingen, binnen Emmeloord, heeft het Reikihuis nu onderdak gevonden in de nieuwbouw aan de Plevierenstraat. Deze woning werd eind 2000 betrokken en de zolder werd voorzien van een behandelkamer.

Over de bewoners:

Het Reiki-echtpaar

Elly Lokhorst heeft haar 1e graad behaald bij Riekje Moraal in Zwolle. Na een aantal jaren hiermee gewerkt te hebben ging ze, tegelijk met Sjaak op voor haar 2e graad. De 2e graad werd behaald bij Heleen Timmermans. Ook de masteropleiding werd bij Heleen voltooid, hetgeen resulteerde in de titel Reiki Master.

Sjaak van Leeuwen behaalde zowel de 1e als de 2e graad bij Heleen Timmermans. Nadat Elly een paar jaar als master werkzaam was heeft ze hem ook opgeleid voor de mastergraad.


Het Reikihuis Emmeloord is aangesloten bij: Reiki Alliance
Daardoor is sprake van constante kwaliteit in de opleiding, volgens internationaal gemaakte afspraken.
Voor meer informatie over de Alliance verwijzen we graag naar de website van de Alliance door te klikken op het logo