Over Reiki

Reiki is het Japanse woord voor Universele Levensenergie. Rei betekent universeel, heilig of geest en Ki betekent (levens)energie of natuur.
Daarnaast is Reiki de naam van de heelmethode waarmee je deze levensenergie met behulp van handoplegging doorgeeft.

Deze energie voedt en herstelt ons lichaam en verbindt ons met elkaar. Zij zorgt er voor dat we alles wat leeft kunnen voelen. Bovendien kunnen we deze energie aan anderen doorgeven.
In verschillende culturen waren heelmethodes met de levensenergie gebruikelijk. Bij de Indianen heet het Wakantanka, in India heet de energie Prana en in China Chi of Qi. Maar ook bij de oude boerenvolkeren van de noordelijke landen is het fenomeen bekend. In de loop der eeuwen is er steeds meer kennis van natuurlijke heelmethodes verloren gegaan.

Aan het einde van de 19e eeuw leefde er in Japan een dr. Mikao Usui. Deze voormalige zakenman en docent theologie, was naar aanleiding van vragen van zijn studenten hierover, op zoek naar de manier waarop Jezus en Boeddha met handoplegging zieken genazen. Dr. Usui ontdekte na jaren zoeken 2500 jaar oude boeddhistische sutra’s hierover. Hij bestudeerde de in het Sanskriet   geschreven teksten, verbleef in een Zin klooster en mediteerde op de heilige berg Kurama bij Kyoto. Na 21 dagen kreeg hij een visioen en begreep hij hoe hij de levensenergie kon kanaliseren en aan anderen kon doorgeven. Daarna stichtte Usui een kliniek in Tokio en ontwikkelde hij een praktische heelmethode die hij Reiki noemde. De ervaring leerde hem dat er een verband bestond tussen levensstijl, levenshouding en ziekte. Daarop heeft Usui, aan de hand van de gedichten van de Japanse keizer Meji, de Reiki Leefregels (Reiki Principles or Reiki Precepts) geformuleerd, zodat mensen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven zouden nemen. In Japan bestaat nog steeds de vereniging die door Usui zelf is opgericht: ‘Usui Shiki Ryoho Gakkai’.

Na Usui's dood in 1926 richtte een van zijn meest toegewijde studenten, dr. Chujiro Hayashi, zijn eigen vereniging ‘Hayashi Reiki Study Society’ op. Hayashi was een voormalig marineofficier. Hij trok vele jaren door Japan en opende een eigen Reik kliniek in Tokio. Hier werd in 1936 de uit Hawaï afkomstige ernstig zieke mevrouw Hawayo Takata behandeld. Zij werd van haar baarmoeder tumor en zwakke longen genezen en volgde daarna dagelijks de lessen in deze heelmethode.

In 1938 werd Hawayo Takata in Hawaï door Hayashi als master ingewijd. In feite heeft Takata de heelmethode Reiki in het Westen geïntroduceerd. Eerst, nog samen met Hayashi, in Hawaï en daarna in de Verenigde Staten en Canada. Takata heeft meer dan 40 jaar lang dagelijks vele mensen behandeld en de heelmethode verfijnd. Vanaf 1972 tot aan haar overlijden in 1980 heeft zij 22 Reiki masters ingewijd.
Er is ondertussen veel over de geschiedenis bekend geworden, dan het verhaal zoals dat aan ons door Takata is verteld hier en daar wat aanpassingen behoeft. Ik laat het hier even bij; op het internet is hierover veel meer informatie te vinden.

De huidige Grandmaster is Phyllis Lei Furumoto, de kleindochter van Takata. Onder haar leiding is Reiki over de hele wereld verspreid en zijn er vele honderden Reiki masters ingewijd. In 1984 kwam Reiki in Nederland via de in Canada woonachtige Reiki master Inger Droog. Vervolgens zijn in 1986 de eerste Nederlandse Reiki masters door Phyllis Furumoto ingewijd.

Inmiddels zijn er al meer dan een half miljoen Nederlanders die een cursus Reiki hebben gevolgd bij een van de vele Reiki masters die Nederland rijk is.